ABOUT US

We are passionate about dancing,
passionate about Kizomba. We are inspired by
dancers all over the world, and our motivation is
to spread this dance, and the joy it brings. Driven by passion,
the meeting with other people, and the passion to grow and develop.
The sensations coming from communicating with
another person through dance, to express feelings and interpret music,
through dance - is a beautiful thing.

The community "Kizomba Umeå" started
in May 2014, by Emmeli Andersson - a dancer, teacher,
and a dreamer. So far more than 500 people have tried this dance
in Umeå since then. And the interest is growing. Our goal is to
share the passion of this dance, and to continue to grow as a
community in this city, Umeå - European Capital of Culture 2014.

Since 2016 we have also successfully started a dance-organization. 
If you want to know more & become a member to support this dance
in Umeå you can contact us on the e-mailadress below.

 

We hope to share and spread inspiration through this page
together with you. And we invite you all to come and dance
with us Kizombeiras and Kizombeiros here in Umeå.

OUR DANCEPOLICY

(In Swedish, e-mail info@kizombaumea.se if you want help with translation)

Föreningen Kizombaumeå har som syfte att främja och sprida dansen Kizomba i Umeå, och även andra afrikanska danser framförallt, genom kurser, socialdans och events. Föreningen vill erbjuda en social gemenskap och skapa tillfällen att mötas och ha kul i en miljö utan alkohol och droger, arbeta för en allt bättre integration, samt främja ett en öppen miljö för alla oavsett ålder, kön & etnicitet.

I föreningen och på våra danser gäller följande:
- Vi behandlar vi varandra med respekt och värdighet.
- Vi söker alla främja en positiv attityd mot varandra, och ser till att tillsammans välkomna nya.
- I danslokaler och på dansgolv gäller: inneskor utan skarp klack, alternativt strumpor/barfota, inga uteskor. Inga droger eller alkohol tillåts heller i danslokalerna.
- Vi har nolltolerans mot sexuella trakasserier och diskriminering.

Denna danspolicy är godkänd av vår styrelse, genom att bli medlem i Kizomba Umeå innebär det att danspolicyn godkänns och kommer att följas. De som medverkar på våra event omfattas även av denna danspolicy.

Vi hoppas med denna danspolicy även fortsatt kunna främja en positiv och utvecklande danskultur för kizomban i Umeå.
Varmt välkomna!

info@kizombaumea.se